Tài liệu, hiện vật

Tượng đài Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Một tác phẩm nghệ thuật trên quê hương Hà Tĩnh
02/04/2016 12:00:00 BQL 0 10040

Hai mươi năm trở lại đây, Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều cụm tượng đài có quy mô lớn đã được dựng lên. Những cụm tượng đài đã đạt được giá trị nghệ thuật nhất định với những nội dung lịch sử - cách mạng tiêu biểu trên mảnh đất có truyền thống đánh giặc giữ nước qua hàng ngàn năm.