Giới thiệu hơn 100 bức ảnh về cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập


25-05-2019
(Baohatinh.vn) - Ban Quản lý Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập vừa tổ chức đoàn trực tiếp về Trường THCS Yên Trấn (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thực hiện chương trình truyền thông lưu động giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.


Gần 700 học sinh và thầy cô đã được nghe giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập thông qua hơn 100 bức ảnh. Ngoài ra, đoàn tuyên truyền còn lồng ghép các câu hỏi để giáo dục cho học sinh về tinh thần cách mạng.

“Thông qua các bức ảnh, chúng em hiểu được đầy đủ hơn về tinh thần cách mạng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Việc tuyên truyền giáo dục bằng phương pháp trực quan qua hình ảnh sẽ giúp chúng em dễ nhớ và nhớ lâu hơn về các nhân vật lịch sử. Buổi tuyên truyền thật sự rất ý nghĩa” - em Trần Trúc Linh chia sẻ.

Ông Ngô Đức An - Phó Ban Quản lý Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho biết: "Công tác tuyên truyền giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập là hoạt động thường niên nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; giúp các em biết được những đóng góp to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng. Thời gian tới, đoàn tuyên truyền sẽ tiếp tục đến các trường học ở các địa bàn để tiếp tục thực hiện chương trình”.

Được biết, Trường THCS Yên Trấn là điểm trường thứ 8 mà Ban Quản lý Khu di tích đã thực hiện trong kế hoạch tuyên truyền của năm 2019.

Sỹ Thông

Nguồn: Báo Hà Tĩnh Người đăng:bqltbthahuytap
25-05-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục