Nghiên cứu, tham luận

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Người cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng
29/08/2019 12:00:00 bqltbthahuytap 0 395

Kỷ niệm 113 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2019) là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Hà Huy Tập – 18 tháng trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng
29/08/2019 12:00:00 bqltbthahuytap 0 526

Trong khoảng 18 tháng giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng, từ tháng 7-1936 đến tháng 3-1938, Hà Huy Tập có những đóng góp cực kỳ quan trọng về hoạch định đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sự dũng cảm vượt lên chính mình, đổi mới tư duy chính trị một cách chủ động và kiên quyết trong việc vận dụng lý luận cách mạng vô sản vào thực tiễn cách mạng thuộc địa; đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm và khuynh hướng sai lầm; nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật; góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng, đưa cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên.

'Hà Huy Tập: Mãi mãi ngọn cờ chiến thắng'
29/08/2019 12:00:00 bqltbthahuytap 0 539

Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một chiến sỹ cộng sản kiên cường, người lãnh đạo tận tụy, năng động và là nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Đồng chí là một trong những chiến sỹ cộng sản tiền bối tiêu biểu, là Tổng Bí thư kiên trung, bất khuất, đã phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Đêm giao thừa xưa của Ức Trai Nguyễn Trãi
08/01/2018 12:00:00 Thanh Nhuần 0 4782