Sự nghiệp Cách mạng

Hà Huy Tập: một tấm gương cộng sản sáng ngời
15/03/2016 12:00:00 BQL 0 4884

Đồng chí Hà Huy Tập (1906-1941), sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyên tên lúc nhỏ của ông là Hà Huy Khiêm, còn gọi là Ba. Thân phụ Hà Huy Tập là ông Hà Huy Tương, đỗ Cống sinh.

Kỷ niệm 107 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2013): Người con đất mẹ anh hùng
24/04/2013 12:00:00 BQL 0 2732

Vùng đất “eo đòn gánh” Hà Tĩnh nổi tiếng khắc nghiệt bởi điều kiện tự nhiên nhưng muôn đời nay rạng danh truyền thống cách mạng với những tên tuổi kiệt xuất, trong đó có cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. 107 mùa xuân đã qua, tưởng nhớ về đồng chí Hà Huy Tập, Tổng Bí thư của Đảng, chúng ta nhớ về một lãnh tụ cách mạng, tài năng, kiên cường, nhà lý luận, cây bút chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, chính trị của cách mạng Việt Nam và tấm gương của người chiến sĩ cộng sản anh dũng, chí công vô tư, hy sinh trọn đời vì nước, vì dân.