Tác phẩm tiêu biểu

Đồng chí Hà Huy Tập và các tác phẩm lý luận tiêu biểu
29/08/2019 12:00:00 bqltbthahuytap 0 654

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24-4-1906, trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngoa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, một vùng quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Tiếp nối truyền thống của cha ông, vào những năm giữa thập niên hai mươi của thế kỷ XX, khi đất nước còn đang chìm đắm dưới ách nô dịch của thực dân Pháp, hàng loạt thanh niên của quê hương Hà Tĩnh đã hăng hái tham gia các tổ chức yêu nước và cách mạng như: Hội Phục Việt - Hưng Nam, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên... với mục tiêu khôi phục giang sơn, giành độc lập dân tộc. Trong số những thanh niên ưu tú thuộc thế hệ cách mạng lớp đầu tiên có đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (từ 7-1936 đến 3-1938).

Vì sao cần sự ủng hộ mặt trận bình dân bên Pháp
21/11/2017 12:00:00 BQL 0 3033

Trên một phần sáu địa cầu, ở Liên bang Xôviết 170 triệu dân chúng lao động làm chủ ông, đương dũng cảm kiến thiết xã hội chủ nghĩa, nghĩa là một chế độ nhân loại mới mẻ, không có người bóc lột người, không chia ra giai cấp, không có nền kinh tế khủng hoảng và nạn thất nghiệp.

Thư ngõ gửi ông ANBE XARO
21/11/2017 12:00:00 BQL 0 859

Tôi vừa đọc bài diễn văn của ông trên tờ công báo ngày 22-2-1933; lời vu khống của ông chống chủ nghĩa cộng sản, chống Đảng Cộng sản Pháp anh em, chống Đảng Cộng sản Đông Dương,

Những cải cách đế quốc chủ nghĩa
21/11/2017 12:00:00 BQL 0 1010

Từ cuối năm 1928 Đông Dương bị cuốn vào cơn lốc của cuộc khủng hoảng kinh tế. Phát triển ở đây, trên cơ sở của cuộc khủng hoảng kinh niên trong những điều kiện của xứ thuộc địa, cuộc khủng hoảng kinh tế đó bộc lộ ra vô cùng đau đớn đối với các quần chúng bị bóc lột.

Tưởng nhớ đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Đông Dương
21/11/2017 12:00:00 BQL 0 1006

Công nhân và nông dân cách mạng ở Đông Dương vừa bị một tổn thất rất đau đớn: đồng chí Trần Phú1, Tổng Bí thư của Đảng ta từ trần.